Správny olej pre vašu elektrocentrálu

Chcete porozumieť označovaniu motorových olejov, aby ste si vedeli vybrať ten správny pre Vašu elektrocentrálu? V dnešnom článku sa dozviete na akom princípe funguje označovanie olejov. Taktiež zistíte, ktorá vlastnosť oleja je nezanedbateľná.

Ako každý motor aj motor elektrocentrály vyžaduje určitú starostlivosť. Medzi najdôležitejšie úkony patrí výmena motorového oleja. Zanedbanie výmeny oleja môže významne ovplyvniť výkon a životnosť motora. Taktiež intenzívna prevádzka elektrocentrály bez sledovania množstva oleja môže spôsobiť poškodenie motora. Mnohí výrobcovia sa snažia už do základnej výbavy elektrocentrály zahrnúť ochranu pred nízkou hladinou oleja. Dôležité je tiež používať správny motorový olej určený pre vašu elektrocentrálu.

Čo je potrebné pre správnu funkčnosť oleja?

Medzi dôležité vlastnosti oleja patrí viskozita, ktorá predstavuje mieru odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových napätí – čo predstavuje mieru vnútorného trenia. Táto vlastnosť oleja je závislá od teplotyKvalitný olej by si mal svoje mazacie schopnosti zachovávať aj napriek zmenám teplôt a tlaku, ktoré pri prevádzke elektrocentrály v motore vznikajú. Aby sme dokázali vybrať správny olej, potrebujeme porozumieť jeho označovaniu. Pre označovanie olejov sa používa norma SAE, ktorá určuje 6 zimných a 5 letných tried. Zimné triedy oleja sa označujú číslom a písmenom W. Letné triedy sa označujú len číslom.

Na obrázku môžeme vidieť označenie olejov s jednotlivými špecifikáciami a ich teplotný rozsah. Ako správne porozumieť označovaniu olejov? Podľa rozsahu rozoznávame jednorozsahové a viacrozsahové oleje, ktoré sú buď letné alebo zimné. Viacrozsahové sú takzvané celoročné, a preto vhodnejšie do našich podmienok.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Letné triedy: 20, 30, 40, 50, 60

Čo znamenajú jednotlivé triedy oleja?

Zimné triedy olejov

Ak chceme pracovať s elektrocentrálou počas zimy je potrebné zvoliť olej so zimnou triedou, ktorá určuje štartovatelnosť motora aj v nízkych teplotách. Olej pri nízkej teplote nesmie byť príliš hustý inak by mohlo dôjsť k nedostatočnému mazaniu a následne k poškodeniu motora. Čím je zimná trieda nižšia, tým do nižších mínusových teplôt je olej vhodný.

Hraničné teploty motorových olejov zimnej triedy:

Označenie triedy    Teplotný rozsah    
SAE 0Wokolo -40°C
SAE 5Wokolo -35°C
SAE 10Wokolo -30°C
SAE 15Wokolo -25°C
SAE 20Wokolo -20°C
SAE 25Wokolo -15°C

Letné triedy olejov

Letné triedy určujú opačný trend, a to dostatočné mazanie oleja pri letných teplotách. Olej nesmie byť príliš riedky v letných dňoch. Tu platí opačná úmera ako v zimných triedach, a teda vyššie číslo určuje možnosť použitia oleja vo vyšších teplotách.

Hraničné teploty motorových olejov letnej triedy:

Označenie triedy    Teplotný rozsah    
SAE 20okolo 20°C
SAE 30okolo 30°C
SAE 40okolo 40°C
SAE 50okolo 50°C
SAE 60okolo 60°C

Teraz by ste mali rozumieť označeniam olejov, ale ak si nie ste istý aký olej máte vybrať pre vašu elektrocentrálu, tak sa riaďte pokynmi výrobcu alebo neváhajte kontaktovať nás a my vám radi poradíme.

Loading

Ďalšie články