Elektrocentrála podľa typu záťaže

V článku sa dozviete ako vybrať elektrocentrálu podľa typu zariadenia, ktoré budete napájať. V článku poukážeme na delenie jednotlivých zariadení podľa typu odporu. Podľa toho je potrebné následne počítať pri výbere elektrocentrály.

O tom ako správne vybrať elektrocentrálu sme už písali článok „Ako správne vybrať elektrocentrálu“, kde sme sa zamerali na pochopenie jednotlivých výkonových ukazovateľov. V novom článku sa pozrieme na výber elektrocentrály z pohľadu zariadení, ktoré chceme napájať. Každé zariadenie predstavuje záťaž pre elektrocentrálu, a preto záťaže delíme na 3 druhy:

• Odporová záťaž
• Reaktívna záťaž
• Elektronika

Odporová záťaž

Táto záťaž patrí medzi najjednoduchšie a najstabilnejšie zariadenia pretože odoberajú rovnaký príkon pri zapojení aj po spustení. Tieto zariadenia nevyžadujú výkonové predimenzovanie elektrocentrály. Výkon týchto zariadení neovplyvňuje kvalita napájania z elektrocentrály. Medzi odporové záťaže môžeme zaradiť žiarovky, hriankovače, žehličky, variče, teplovzdušné pištole, elektrické ohrievače a podobne.

Reaktívna záťaž

Reaktívna záťaž môže byť inak označovaná ako induktívna alebo kapacitná. Už z názvu vyplýva, že sa jedná o zariadenia, ktoré vyžadujú pri spustení väčší príkon ako pri chode. Príkon pri spúšťaní je často výrazný a môže dosiahnuť 2 až 5 násobné zvýšenie ako pri bežnom chode zariadenia. Tieto zariadenia sú tiež závislé od kvality napájania, čo predstavuje tvar a stabilitu elektrického signálu a jeho frekvenciu. Nekvalita napájania môže spôsobovať vibrácie a zníženie maximálneho výkonu. Tým môže dôjsť k prehrievaniu sa zariadenia, čo znižuje životnosť zariadenia. Medzi reaktívne záťaže patria všetky zariadenia s elektromotorom. Medzi časté zariadenia môžeme zaradiť elektrické náradie, chladničky, mrazničky, klimatizácie, brúsky, žiarivky a podobne.

Elektronika

Tretí typ záťaže predstavuje rôzne elektronické obvody, ktoré sú obzvlášť citlivé na kvalitu a stabilitu elektrického napájania. Preto pre tieto zariadenia nie je limitujúca výkonnosť, ale stabilita a kvalita výstupného napätia elektrocentrály. Medzi elektronické záťaže patria počítače, televízie, hudobné prehrávače a podobne.

Príklad výpočtu výkonu elektrocentrály

Všeobecne platí, že ak napájame odporové záťaže, tak stačí spočítať príkony jednotlivých zariadení a následne ich vynásobiť číslom 1,5. Následne budeme poznať výkon elektrocentrály, ktorý bude potrebný pre správnych chod zariadení. Ak zapojíme žiarovku s príkonom 60 W a elektrický varič s príkonom 1400 W k elektrocentrále, budeme potrebovať 2190 W výkonu elektrocentrály. Pri napájaní indukčných zariadení je to o niečo zložitejšie a často sa odporúča poradiť sa s odborníkom. Vo všeobecnosti však platí, že ak napájame zariadenie indukčného charakteru, ktoré vyžaduje trojnásobok svojho príkonu pri spustení, tak v prípade napájania 1000 W brúsky bude potrebný výkon elektrocentrály 3000 W.

Loading

Ďalšie články