Stacionárne záložné zdroje

Stacionárne záložné zdroje (5 až 500 kW) sú samostatné zdrojové jednotky slúžiace vo väčšine prípadov ako záložné zdroje pri výpadku elektrickej energie z verejnej siete alebo ako strategické zdroje pri predchádzaní možným hospodárskym škodám. Projektovanie vhodnej výkonovej triedy a inštalácie záložného zdroja je vysoko odbornou činnosťou. U týchto záložných zdrojov sa doporučuje konzultovať každý prípad zvlášť, tak aby boli dodržané všetky platné elektrické, hygienické a bezpečnostné normy a odborné predpisy.

Produkty